Aangepast WK selectie eisen

In verband met de Corona maatregelen van het afgelopen jaar hebben we aangepast WK selectie eisen moeten maken:

Er zijn 3 meetmomenten:

KC Oss in 2020

KC URV 20 juni

KC Zeist 4 juli

Van deze 3 momenten dienen er minimaal 2 gelopen te worden. Om mogelijk gekwalificeerd te worden dient er minimaal 1 x U en 1 x ZG gelopen te worden. 

Voor het WK 2021 in Zwitserland heeft de commissie bepaald dat er maximaal 4 deelnemers uitgezonden kunnen worden. Na de meetmomenten zal er gekeken worden naar de behaalde resultaten. Aan de hand van de behaalde resultaten zullen de 4 beste naar het WK uitgezonden kunnen worden( als aan de eisen voldaan wordt).