Auteur: Sjoerd Sijmonsma

Ringsteward opleiding

Met de introductie van de nieuwe voorschriften inzake het inzetten van een ringmeester ook bij examens is er een nieuwe vraag ontstaan t.b.v. het opleiden van stewards. Momenteel is er een ringmeestercursus die opgezet is met het doel gecertificeerde stewards op te leiden voor inzet bij wedstrijden, zodat met gekwalificeerde mensen de wedstrijden vlot en reglementair correct verlopen. Deze cursus […]

» Lees verder

Training tijdens een wedstrijd

Indien een deelnemer vooraf aangeeft te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, dan loopt diegene ná de wedstrijdlopers van zíjn/haar discipline. Indien door de organisatie de keuze gemaakt is voor de nieuwe opzet, bijvoorbeeld in de ochtend klassen B en 1 en in de middag klassen 2 en 3 dan geldt dat trainen met voer wél toegestaan is onder de volgende strikte voorwaarden: […]

» Lees verder

Notulen secretariaten informatieavond 2016

Op 15 januari 2016 was de jaarlijkse secretariaten informatieavond. Deze bijeenkomst wordt jaarlijk georganiseerd voor alle wedstrijdorganiserende verenigingen. De informatieavond werd gehouden bij KC Gooi en Eemland. Dit jaar waren alle KC’s, KV’s en aangesloten verenigingen uitgenodigd. De notulen zijn ook reeds per mail verspreid: Notulen secretariaten informatieavond 2016-2

» Lees verder

Mededeling vanuit de Raad van Beheer

Vanuit de Raad van Beheer is de volgende mededeling gekomen ten behoeve van de de a.i. commissies: De huidige Interimcommissies zijn in eerste instantie aangesteld voor 1 jaar. In de loop van dit eerste jaar is gebleken dat het opzetten van een complete structuur, naast het draaiende houden van de commissie en de sport, teveel verwacht is om in 1 […]

» Lees verder

Ringsteward trainingsdag

Ringsteward trainingsdag. Op 30 augustus 2015 is de eerste ringstewards training georganiseerd door de a.i. commissie FCI-Obedience. Deze training is bedoeld om er voor te zorgen dat de steward in de wedstrijdring( of tijdens examens) goed op de hoogte is van hoe de oefeningen uitgevoerd moeten worden. Waardoor de wedstrijd(examen)loper beter begeleid kan worden. Voor deze dag hebben we Cor […]

» Lees verder
1 2