De interim commissie FCI-obedience zoekt versterking

Wat doet de commissie

De commissie FCI-obedience is het besluitvormende orgaan voor de FCI-obedience hondensport binnen de Raad van Beheer. In de commissie zijn drie belangenpartijen vertegenwoordigd: de sporters, de verenigingen en de keurmeesters.
De commissie is o.a. verantwoordelijk voor:

 • de FCI-obedience reglementen en de diverse selectiecriteria;
 • het toezien op de naleving van de reglementen;
 • het toekennen van aanvragen van verenigingen voor wedstrijden;
 • het beheer van de wedstrijdkalender;
 • het opleiden van keurmeestsers en ringstewards;
 • de promotie en continuïteit van de FCI-obedience hondensport;
 • het beheer van de FCI-obedience begroting;
 • het vormen van beleid rondom de FCI-obedience hondensport.

Wie zoekt de commissie

De interim commissie zoekt sporters, vertegenwoordigers van verenigingen en/of keurmeesters die de passie en bereidheid hebben om zich in te zetten voor de FCI-obedience hondensport. Na de interim periode bestaat uiteraard de mogelijkheid om jezelf opnieuw beschikbaar te stellen voor de ‘vaste’ commissie FCI-obedience.

De commissie vergadert circa een keer per maand op verschillende locaties in Nederland of via Skype. Daarnaast worden lopende en ad hoc zaken onderling online besproken en zo mogelijk afgehandeld.

Als lid van de interim commissie FCI-obedience zul je de volgende capaciteiten moeten bezitten:

 • affiniteit met de FCI-obedience hondensport;
 • beslissingen kunnen doorvoeren zonder enige vorm van persoonlijk belang;
 • kunnen omgaan met democratische besluitvorming, dit houdt in dat je een commissiebesluit waar jij anders over denkt naar buiten toe moet kunnen verdedigen en uitdragen;
 • denken en handelen in de geest van de sport FCI-obedience;

We horen graag van jou indien je geïnteresseerd bent. Je kan een mail sturen naar commissie@fciobedience.nl