KC URV, selectiewedstrijd ๐Ÿ†

Zondag, 24 oktober 2021

Sluitingsdatum: 10-10-2021

Inschrijfgeld: โ‚ฌ 17,50
IBAN: NL 97 INGB 0000 1905 28
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Utrechtse Rashonden Vereniging

Locatie: URV
Burgemeester Norbruislaan 680
3555EZ Utrecht
Tel. wedstrijdterrein: โ€“
Contact: Sjoerd Sijmonsma. Tel: 06-16395325
E-mail:ย fciobwedstrijd.urv@gmail.com
Website:ย www.kcurv.nl

Keurmeesters: Jan Mulder , Ton Hoffmann


Belangrijk: schrijf de volgende tekst in de omschrijving van uw overboeking:

FCIOB + wedstrijddatum + startlicentienummer + naam handler + naam hond + nivo + Wedstrijd of Diploma

Voorbeeld:

FCIOB 18-10-2015 430332 Jannie Coopmans Rakker OB3 Wedstrijd

Heeft u (nog) geen startlicentie, dan kunt u meedoen als debutant (maximaal 5x). In dat geval schrijft u in plaats van het licentienummer het woord โ€œDebutantโ€.
Voorbeeld:

FCIOB 18-10-2015 Debutant Pieter Steenman Spike OBB Diploma

Let op: Debutanten moeten bovendien het inschrijfformulier invullen en opsturen aan:ย fciobwedstrijd.urv@gmail.com
Klik HIER voor het inschrijfformulier