Formulieren FCI-obedience

Op deze pagina vindt u alle beschikbare formulieren en uitleg hoe men aanvragen in kan dienen. In geval u een formulier niet kunt vinden, of de uitleg is niet duidelijk, neem dan contact op via de contactpagina.

Aanvraag FCI-obedience selectiewedstrijd via wedstrijdrooster

Gebruik dit rooster om een FCI-obedience selectiewedstrijd aan te vragen voor 2023/2024. In het wedstrijdrooster kunt u tot 3 voorkeurdata aangeven.
Klik HIER voor het FCI-obedience wedstrijdrooster 2023/2024

Aanvraagformulier FCI-obedience Examen

Met dit formulier kunt u als vereniging/KC een FCI-obedience examen aanvragen. Zie ook het volgende punt voor meer informatie over de aanvraagprocedure.
Klik HIER voor het aanvraagformulier


Uitleg aanvraag FCI-obedience examens

Klik HIER voor de toelichting op het aanvraagformulier FCI-obedience examen

Aanvraagformulier hondenlogboek

Gebruik deze website voor het aanvragen van een hondenlogboek.
Klik HIER voor de website.

Algemeen inschrijfformulier voor FCI-obedience wedstrijden

Nederlandse vlagGebruik dit formulier om in te schrijven voor FCI-obedience wedstrijden indien u geen startlicentie heeft.
Klik HIER voor het algemeen inschrijfformulier (Nederlands)


Allgemeines Anmeldeformular für FCI-obedience Wettkämpfe

Duitse vlagBenützen Sie bitte dieses Anmeldeformular für Teilnahme an FCI-obedience Wettkämpfe in die Niederlande.
Klicken Sie HIER für das Allgemeine Anmeldeformular (Deutsch)


General Registration Form for FCI-obedience Competitions

Engelse vlagPlease use this registration form to enter in a FCI-obedience competition in the Netherlands.
Click HERE for the registration form (English)

Aanvraagprocedure Diploma en Brevet (na wedstrijd)

Deelnemers die bij een officiële wedstrijd een kwalificatie zeer goed (ZG) danwel Uitmuntend (U) hebben gekregen, en tevens voor alle verplichte oefeningen tenminste een voldoende hebben behaald, komen in aanmerking voor een diploma respectievelijk een brevet.
Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen krijgen van de organiserende vereniging na afloop van de wedstrijd een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitgereikt. De deelnemer moet dit aanvraagformulier binnen 7 dagen opsturen en tegelijkertijd de verschuldigde kostenvergoeding overboeken op de bankrekening van de Raad van Beheer o.v.v. “Aanvraag Diploma/Brevet FCI-obedience” + naam handler + naam hond. Het bedrag, het bankrekeningnummer en het adres vindt u op de tarievenpagina.
De Raad van Beheer zal het aanvraagformulier na ontvangst controleren aan de hand van de uitslagen die het uiterlijk binnen 7 dagen na de wedstrijd heeft ontvangen van de organiserende vereniging en indien akkoord krijgt de deelnemer het diploma danwel brevet binnen enkele weken toegestuurd.

Klik hier voor het aanvraagformulier diploma’s en brevetten

Aanvraag voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap FCI-obedience

Alleen erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap FCI-obedience. Er wordt in principe gekozen voor een vereniging die in het betreffende jaar een jubileum viert. In geval van meerdere jubilea zal de keuze worden bepaald door de commissie, waarbij bijvoorbeeld het oudste jubileum de voorkeur zou kunnen hebben.
Verder dient de vereniging te beschikken over:

  • ervaring met het organiseren van FCI-obedience-wedstrijden
  • ruimte voor het inrichten van 3 of 4 wedstrijdringen
  • geluidsinstallatie met mogelijkheid voor het afspelen van het Wilhelmus
  • podium voor de prijsuitreiking
  • voldoende medewerkers voor het verzorgen cq. ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat, ophalen keurrapporten, kantine enz.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een aanvraag naar: wedstrijden@fciobedience.nl
o.v.v. Aanvraag Nederlands Kampioenschap FCI-obedience