Het programma voor het Nederlands Kampioenschap op maandag 20 mei 2024 bij de Kynologenclub Rotterdam

Sinds jaar en dag is er discussie over het al dan niet één of twee programma’s lopen tijdens het NK.

Om deze reden is er na het NK van 2023 een poll opgezet om de meningen van de deelnemers te peilen. Hieruit is gebleken dat de meerderheid van de deelnemers kiest voor twee programma’s waarbij het beste resultaat van de twee telt.

Met dit gegeven zal het NK2024 worden georganiseerd conform de meerderheid van stemmen.