Ringsteward bij examens

Vanaf oktober 2016 is het noodzakelijk c.q. voorgeschreven dat bij FCI-obedience examens een ringsteward ingezet wordt.

 

Voor het correct laten verlopen van een examen is het niet meer werkbaar dat een keurmeester zowel keurt als ook de kandidaten door het programma leidt.

Het rondleiden van de kandidaten in combinatie met opletten, keuren / beoordelen en notities maken werkt in de praktijk niet en doet geen recht aan de kandidaten aangezien de aandacht bij het keuren / beoordelen van de oefeningen hierdoor niet optimaal is.

 

We begrijpen dat niet elke KC direct gekwalificeerde ringstewards in eigen gelederen zal hebben, echter de eigen (kynologisch) instructeurs worden geacht het FCI Obedience programma zo te kennen dat zij de eigen kandidaten moeten kunnen rondleiden. Immers ook tijdens de instructie/lesuren worden deelnemers door (delen) van het programma geleid.

 

Mocht u van mening zijn dat er binnen uw vereniging geen enkele ringsteward aanwezig is, is het van belang om dit te allen tijde met de toegewezen keurmeester te bespreken.

De keurmeester kan dan in overleg bepalen welke (deel)inzet hij/zij noodzakelijk acht en welke onderdelen wellicht toch zelf door hem/haar worden uitgevoerd.

Wij willen benadrukken dat dit alleen bij uitzondering zal worden gedaan, voorgeschreven is nu dat u een ringsteward bij een FCI Obedience examen dient in te zetten!