Selectiecriteria voor de nationale kampioenschappen FCI-obedience 2019

Selectiecriteria voor de nationale kampioenschappen FCI-obedience 2019

Nederland kent twee nationale kampioenschappen:

  • het wedstrijdkampioenschap
  • het Nederlands Kampioenschap

 

Selectiecriteria voor het wedstrijdkampioenschap FCI-obedience 2018/2019

Om wedstrijdkampioen te worden heeft men aan minimaal 9 FCI-obedience selectiewedstrijden deelgenomen en heeft men aan het einde van het wedstrijdseizoen het meest aantal punten vergaard, over de 9 beste resultaten.
Deze punten zijn per wedstrijd als volgt te verdienen, mits minimaal de kwalificatie “ZG” is behaald:

Een 1e plaats in de OB1 ontvangt 18 punten, 2e plaats 17 punten, 3e plaats 16 punten, enz.
Een 1e plaats in de OB2 ontvangt 12 punten, 2e plaats 11 punten, 3e plaats 10 punten, enz.
Een 1e plaats in de OB3 ontvangt 10 punten, 2e plaats 9 punten, 3e plaats 8 punten, enz.

 

Selectiecriteria voor het Nederlands Kampioenschap FCI-obedience 2019

Om zich te kwalificeren voor het Nederlands Kampioenschap heeft men aan minimaal 6 FCI-obedience selectiewedstrijden deelgenomen. Aan het eind van het wedstrijdseizoen worden de 6 beste wedstrijden bekeken. Behoort men tot de beste 18 in de OB1, de beste 12 in de OB2 of de beste 10 in de OB3, dan ontvangt men bericht om in te schrijven voor het Nederlands Kampioenschap.

Het Nederlands Kampioenschap bestaat net als voorgaande jaren uit twee volledige programma’s. Het eerste programma wordt ’s morgens gelopen, het tweede programma ’s middags.
Er is echter een verschil met voorgaande jaren. Het ochtend programma is verplicht voor iedereen. Maar iedere deelnemer beslist zelf of hij/zij ook het middag programma wil lopen. Je bent dus niet verplicht om aan beide programma’s deel te nemen.
Wanneer een deelnemer er voor kiest om zowel het ochtend als het middag programma te lopen, dan telt de hoogste van beide scores voor het eindresultaat.

Deelnemer(s) die zich gekwalificeerd hebben voor het WK (zie selectievoorwaarden WK) zijn automatische toegelaten voor het NK.

 

Het Nederlands Kampioenschap FCI-obedience 2019 wordt gehouden op maandag 10 juni, 2e pinksterdag, bij KC West-Friesland.

 

Klik hier voor de volledige beschrijving van de selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2019.

 

  • Het aantal benodigde wedstrijden voor het NK wordt jaarlijks door de commissie FCI-obedience vastgesteld op basis van het aantal selectiewedstrijden in het competitiejaar.
  • Trainingswedstrijden en wedstrijden gelopen onder de debutantenregeling tellen niet mee voor het totaal aantal gelopen wedstrijden.
  • Een geldige startlicentie is vereist om punten te behalen voor het wedstrijdkampioenschap/Nederlands kampioenschap.
  • In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.