Selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2018

De wereldkampioenschappen FCI-obedience worden in 2018 gehouden in Nederland.

Voor deelname aan de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2018 gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende selectiecriteria:

De commissie FCI-obedience heeft 7 selectiewedstrijden in het wedstrijdseizoen 2017/2018 aangewezen als WK selectiewedstrijd. Deze WK selectiewedstrijden zijn in de wedstrijdkalender aangegeven met een symbool: ?

Om geselecteerd te worden moet iedere deelnemer aan tenminste 4 van deze WK selectiewedstrijden deelnemen. Daarbij dient minimaal 1 wedstrijd in 2017 en minimaal 1 wedstrijd in 2018 te worden gelopen. Het Nederlands Kampioenschap telt daarbij dubbel (telt voor twee gelopen wedstrijden).

Voor kwalificatie dient de deelnemer aan tenminste één van de volgende twee criteria te voldoen:

  • een gemiddelde van minimaal 256 punten (Uitmuntend) over de beste 4 WK selectiewedstrijden,
  • óf, minimaal 256 punten (Uitmuntend) bij twee verschillende WK selectiewedstrijden.

Indien hiermee nog niet het maximaal aantal deelnemers is bereikt (wat namens Nederland mag deelnemen), wordt er gekeken naar de stand van de andere deelnemers (op volgorde) en dient er een gemiddelde van minimaal 224 punten (ZG) te zijn behaald over de beste 4 WK selectiewedstrijden.

Voor de WK-geselecteerden zullen een aantal trainingen worden georganiseerd (nadat de selectie bekend is). Deelnemers moeten bij minimaal 2 van deze trainingsdagen aanwezig te zijn.

 

Klik hier voor meer informatie over de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2018

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.