Selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2022

De wereldkampioenschappen FCI-Obedience worden in 2022 gehouden van 22 t/m 26 juni in Ǻarhus, Denemarken.

 

Voor deelname aan de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2022 gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende selectiecriteria:

De commissie FCI-obedience heeft 7 selectiewedstrijden in het wedstrijdseizoen 2021/2022 aangewezen als WK selectiewedstrijd. Deze WK selectiewedstrijden zijn in de wedstrijdkalender aangegeven met een symbool: 🏆

 

Om geselecteerd te worden moet iedere deelnemer aan tenminste 5 ( 4 naar eigen keuze 1 verplichte) van deze WK selectiewedstrijden deelnemen. Daarbij dient minimaal 1 wedstrijd in 2021 en minimaal 1 wedstrijd in 2022 te worden gelopen.

Voor kwalificatie dient de deelnemer aan de volgende drie criteria te voldoen:

 

    • minimaal 256 punten ( Uitmuntend) bij 3 verschillende WK selectiewedstrijden en 1 WK selectiewedstrijd met minimaal 224 punten (ZG)
    • Op de verplichte wedstrijd dient minimaal een ZG ( 224 punten) gescoord te worden.
    • De verplichte wedstrijd is bij KC Gorinchem op 26-5-2022. Het is voor de klasse B, 1 en 2 een gewone wedstrijd, voor de klasse OB 3 geldt aanvullend dat t.b.v. WK-selectie een laatste beoordeling wordt gedaan door 4 keurmeesters ( hoogste en laagste cijfer wordt weggestreept) waarbij het resultaat minimaal een ZG moet zijn.

 

Voor het WK2022 kunnen we ( tot nader order) maximaal 5 combinaties uitzenden om Nederland te vertegenwoordigen.

 

Indien er gezamenlijke trainingsdagen worden georganiseerd, zijn WK geselecteerden verplicht daaraan deel te nemen. Data hiervoor zullen minimaal 3 maanden van te voren bekend worden gesteld.