Selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-Obedience 2023, update 05-10-2022

De wereldkampioenschappen FCI-Obedience worden in 2023 gehouden van 22 t/m 25 juni in El Asturcon, Spanje.

De commissie FCI-obedience heeft 7 selectiewedstrijden in het wedstrijdseizoen 2022/2023 aangewezen als WK selectiewedstrijd. Deze WK selectiewedstrijden zijn in de wedstrijdkalender aangegeven met een symbool 

Voor deelname aan de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2023 gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende kwalificatie-eisen: 

  • 3x U en 1x ZG. (4)
  • 2 trainingswedstrijden. (2)
  • 1 verplichte wedstrijd op de dag van het NK, 18 mei 2023, minimaal ZG. (1)
  • Geen wedstrijd en training op dezelfde dag.
  • Totaal dus 7x deelnemen.
  • Vormbehoud laten zien door 2 wedstrijden in najaar 2022 en twee in het voorjaar 2023 te lopen.
  • Voor de titel Nederlands Kampioen deelnemen kan alleen als er 6 reglementaire wedstrijden zijn gelopen (dus exclusief de 2 trainingswedstrijden).
  • De trainingswedstrijden zijn door de deelnemer gedurende het lopende seizoen naar eigen inzicht in te delen.

Het is altijd mogelijk om extra trainingswedstrijden te lopen voordat de kwalificatie is behaald. Deze trainingswedstrijden tellen ook mee als wedstrijd.

Voor het WK2023 kunnen we (tot nader order) maximaal 5 combinaties uitzenden om Nederland te vertegenwoordigen.

Indien er gezamenlijke trainingsdagen worden georganiseerd, zijn WK geselecteerden verplicht daaraan deel te nemen. Data hiervoor zullen minimaal 3 maanden van te voren bekend worden gesteld.