Trainingen tijdens een wedstrijd

Beste deelnemers, keurmeesters en KC’s,

 

Elke wijziging m.b.t. de gang van zaken op wedstrijden wordt 1x per jaar geëvalueerd.

 

De regels omtrent de trainingen op wedstrijden zijn op het secretariatenoverleg van 8 september 2017 geëvalueerd en inhoudelijk besproken. Aangezien er zich in het vorig seizoen, ondanks de duidelijke regels hieromtrent, toch ongewenste situaties hebben voorgedaan is de procedure herzien.

In lijn met de keuze voor de opzet van de wedstrijden, heeft de meerderheid gekozen voor 2 klassen in ochtend en 2 klassen in de middag (waar nog apart een document voor wordt opgesteld).

Hierbij de nieuwe regels “Trainen tijdens wedstrijden”:

Trainen tijdens een wedstrijd.

Er zijn nog maar 2 manieren waarop dit is toegestaan.
1)  je schrijft je in voor een wedstrijd of
2)  je schrijft je in voor een training.

 

Je kan dus bij aanmelden bij het secretariaat niet meer besluiten alsnog een training te lopen. De vooraf opgegeven trainingen worden allemaal, ongeacht de klassen aan het eind van de dag ingedeeld. Besluit een deelnemer tijdens de wedstrijd het officiële programma te beëindigen omdat “het niet goed loopt” en wil verder trainen dan kan dat alleen onder de volgende voorwaarden:

  • men maakt programma af en kan alleen met stem / aanraken / aaien/ belonen (geen voer/speeltje).
  • de beoordeelde oefeningen blijven staan, de resterende oefeningen zijn 0.
  • de tot het moment van afbreken van de wedstrijd behaalde punten zijn het dag resultaat.
  • de wedstrijd telt als gelopen.
  • het secretariaat verwerkt de uitslag op volgorde van

 

Een trainende deelnemer die bij inschrijving “training” heeft vermeld kan zich later op de wedstrijd melden. Aangezien de trainingen einde van de dag worden gelopen is het niet nodig (indien men dit wenst) om voor aanvang van de wedstrijd zich te melden. Wel dient de trainende deelnemer er  rekening te houden dat op dat moment een wedstrijd gelopen wordt en men geen tent opzet tijdens de wedstrijd.

Voor het  secretariaat geldt dat de vooraf ingeschreven trainende deelnemer geen werkboekje inlevert. Training wordt niet ingeschreven. Dit in tegenstelling tot de deelnemer die tijdens de wedstrijd  overgaat op training waarvan het resultaat behaald tot aan het moment van afbreken wedstrijd als dag resultaat geldt.    

 

Inhoudelijke uitvoering.

De steward moet de trainende deelnemer helpen maar trainende deelnemers bepalen zélf wat / hoe ze oefeningen uitvoeren. Ook al wil iemand meerdere keren dezelfde oefening doen. Het is niet aan de steward een vast parcours uit te voeren, de deelnemer heeft de eigen vrijheid oefeningen deels of in herhaling uit te voeren. Dit vraagt van de stewards flexibiliteit om daar goed mee om te gaan, immers het is de training van de deelnemer.

De keurmeester blijft, om de juiste wedstrijdsetting te behouden, in de ring. Hij / zij kan naar wat er uitgevoerd wordt al dan niet (deel)beoordelen of op/aanmerking geven. Dit op het daartoe beschikbare keurformulier! De steward of een door de KC aangewezen functionaris houdt de tijd die een trainende deelnemer in de ring staat in de gaten, ook een trainende deelnemer heeft net zo veel tijd als de wedstrijdloper. Na verstrijken van de maximale tijd dient de trainende deelnemer de ring te verlaten ook heeft hij/zij nog niet alle oefeningen uitgevoerd. Om de trainende deelnemer in de gelegenheid te stellen de maximaal beschikbare tijd nuttig te kunnen gebruiken dient de keurmeester en of de steward zich te onthouden van “lesgeven”.  In de ring staan alleen de keurmeester, de steward én de trainende deelnemer. Er zijn geen anderen in de ring toegestaan. Maakt een trainende deelnemer gebruik van target etc. dan wordt dit aan de steward gegeven die het op de aan te geven plaats zal neerleggen.

De KC deelt de vooraf aangemelde trainende deelnemers als laatste lopers van die dag in, ongeacht de klasse.  Aan het einde van de dag staan de meeste attributen of nog in de ring en er naast. Zo is het voor een steward goed te doen om verschillende klassen achterelkaar uit te voeren. Door de voorinschrijving “Trainen” is het ook overzichtelijk hoeveel trainende deelnemers er zijn en welke klassen het betreft.

NB: Voor de duidelijkheid, indien een KC een aparte trainingsring heeft geldt bovenstaande niet, immers dan is het trainen geheel afgescheiden van de wedstrijd.

Ook aparte trainingswedstrijden vallen niet onder deze regels. Immers dan zijn er alleen trainende deelnemers.

 

Tot slot

Ook deze nieuwe procedure zal na afloop van het huidige seizoen geëvalueerd worden. We willen dat het voor iedereen werkbaar is en dat er geen verstorende zaken optreden.

Wij wensen u een goed seizoen en als je wilt trainen volg bovenstaande instructies en maak er een goede training van!

 

Namens de Commissie FCI-Obedience