Update t.b.v. het WK FCI Obedience 2021

Zoals bekend gemaakt is het WK FCI Obedience door Zwitserland  van Juni verplaatst naar Augustus. Dit onder de nu geldende regel dat dit zónder publiek zou worden georganiseerd.

Uitzending naar het WK was ook onderwerp bij de laatste vergadering van de Sportraad. De Raad van Beheer is terughoudend voor wat betreft het uitzenden van mensen. Voorwaarden zijn dat uitzending dient te geschieden op basis van een goede selectie en het moet veilig zijn in het ontvangend land. Uitzending is dus  afhankelijk van het kunnen organiseren van selectiewedstrijden én het beleid van Zwitserland qua testen, vaccinatiestatus en open grenzen.

Onze FCI gedelegeerde, i.c. Ton,  heeft volgende maand contact met de Zwitserse gedelegeerde om meer  informatie ter verkrijgen omtrent eventuele speciale voorwaarden voor deelname.

Gezien de huidige onzekere tijden kunnen we t.b.v. een goede selectie nog niets plannen. Zodra we van start kunnen worden er selectiewedstrijden aangewezen.

We moeten voor Pasen doorgeven of en met hoeveel mensen we meedoen. Als we tot die tijd niets hebben kunnen organiseren dan zullen we,  in overleg met RvB,  moeten beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Het is vervelend dat het in deze lastige tijd niet mogelijk is enige duidelijkheid te kunnen geven behalve de informatie die wij tot nu toe hebben.