Versterking commissie en vertrek John

Helaas moeten we jullie mededelen dat John van Hemert de FCI-Obedience commissie heeft verlaten. Wij willen John hierbij hartelijk danken voor zijn inzet voor de commissie van afgelopen 1,5 jaar, en wensen John het allerbeste toe. We zullen John hopelijk nog veel op het veld zien als keurmeester of als deelnemer.

Daarnaast willen wij jullie mededelen dat het team voor de FCI-Obedience met 2 personen is versterkt naar aanleiding van de vacature die was opengesteld. Zeker na het vertrek van John van Hemert uit de commissie, zijn we blij dat we deze 2 mensen kunnen verwelkomen. We willen Maria Groot en Cor van Dort van harte welkom heten bij het team en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking. De benoeming van Cor moet nog door het bestuur van de Raad van beheer worden geaccordeerd, maar hier worden geen problemen verwacht.

 

We hebben een voorlopige taakverdeling gemaakt:

Maria Groot : “secretaris”, vertegenwoordiger wedstrijdlopers
Daniëlle Stoutjesdijk: vertegenwoordiger wedstrijdlopers, opleidingen, promotie
Ton Hoffmann : FCI-gedelegeerde, reglementen, financiën
Cor Van Dort : vertegenwoordiger keurmeesters
Rob Vandenberg : ICT, algemeen lid
Sjoerd Sijmonsma : ICT, vertegenwoordiger verenigingen, promotie