Vertaling reglementen 2022-2026

Hierbij de link naar de Nederlandse vertaling van de nieuwe reglementen 2022 – 2026 inclusief de Nederlandse OB beginners. Dit is een concept versie die naar de Raad van Beheer is gestuurd ter goedkeuring. Als deze reglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer worden ze definitief.

https://www.fciobedience.nl/reglementen-fci-obedience/