Wedstrijdindeling

Wedstrijdindeling.

 

Tijdens de secretariatenavond van 8 september jongstleden is de dagindeling voor de wedstrijden geëvalueerd.

In de evaluatie is naar voor gekomen dat de voorkeur uitgaat naar een doorloopsysteem voor de deelnemers. Afgesproken is om, voor het komende seizoen, het doorloopsysteem te hanteren. Dit houdt in dat de deelnemers in 2 ringen de oefeningen achter elkaar door uitvoeren. Het uitgangspunten hierbij zijn:

  • De handler moet niet staan wachten bij de 2e ring (eerste ring duurt iets langer dan 2e).
  • De handler mag tussen de ringen niet voeren of spelen. Het beste is een soort van sluis creëren tussen de 2 ringen.

Er wordt gestart met de blijfoefeningen. Dit houdt in dat de blijfoefeningen of als eerste in de ochtend zijn of direct na de lunchpauze.

Door deze indeling is het mogelijk dat de deelnemende combinaties maar een halve dag aanwezig kunnen/hoeven te zijn. De tenten dienen, of voor het ochtend programma of tijdens de middagpauze, afgebroken en opgebouwd worden. Dit zodat de lopende combinaties er geen last van hebben.

De keurmeesters zien hierbij graag dat ze niet de hele dag dezelfde oefeningen keuren. Mocht het middagprogramma qua oefeningen hetzelfde zijn (ongeveer per klasse), dan dient de keurmeester van ring gewisseld te worden.

Om niet iedere wedstrijd dezelfde volgorde te hebben voor de deelnemers, graag het verzoek om dit een beetje te wisselen. De ene keer OB1 in de ochtend en de andere keer in de middag.

De indeling van de klassen dient, of bij de uitnodiging of bij de catalogus bekend te zijn.

Bij minder dan 25 deelnemers is er maar 1 KM nodig en kunnen alle oefeningen in een ring worden gelopen.