Wedstrijdreglementen en bepalingen

Nationale en internationale wedstrijden

In Nederland kan men op een FCI-obedience selectiewedstrijd/examen het brevet FCI-obedience 1, 2 en 3 halen bij de kwalificatie “uitmuntend”, of het diploma FCI-obedience 1, 2 en 3 bij de kwalificatie “zeer goed”. Beide kwalificaties geven het recht om bij nationale Nederlandse wedstrijden in de eerstvolgende hogere klasse te mogen starten.
Voor internationale wedstrijden geldt echter dat men tenminste een “uitmuntend” moet hebben behaald om in een hogere klasse te mogen starten. Dit is een internationale FCI regel.
Opmerking: Indien men in Nederland voor een lagere klasse is geslaagd met een “zeer goed” en later een “uitmuntend” behaalt in een hogere klasse, dan geldt deze laatst behaalde kwalificatie “uitmuntend” voor deelname aan internationale wedstrijden.

Loopse teven

Loopse teven zijn uitgesloten van deelname aan FCI-obedience selectiewedstrijden.
Een deelnemer met een loopse teef mag meedoen aan het Nederlands Kampioenschap, echter deze combinatie start als laatste. De deelnemer én de loopse teef komen later naar het wedstrijdterrein (lees, door wedstrijdleiding nader te bepalen in de middag). Te allen tijde zorgt de deelnemer ervoor dat de loopse teef níet bij de andere deelnemende honden in de buurt komt én zorgt de deelnemer ervoor dat de loopse teef apart wordt uitgelaten én aan de lijn. Diskwalificatie kan volgen bij het niet naleven van deze regels.

Wedstrijdkampioenschap en Nederlandse Kampioenschap

Klik hier voor de selectiecriteria van de nationale kampioenschappen.

Wereldkampioenschap

Klik hier voor de selectiecirteria van de wereldkampioenschappen.

Catalogus, volgorde van de oefeningen

In de catalogus staat altijd de standaard volgorde van de oefeningen per discipline.
Van deze volgorde mag worden afgeweken tijdens de wedstrijd. Natuurlijk loopt iedere deelnemer per discipline dezelfde volgorde. De volgorde wordt door de wedstrijdleiding bepaald.

Standaard volgorde per discipline

Obedience Beginners (OBB):

 • Negeren van andere honden*
 • 1 minuut af in zicht
 • Los volgen
 • Komen op bevel*
 • Rond een pion sturen
 • Zit, Sta of Af tijdens volgen
 • Vlak apport
 • Aansluiten vanuit zit positie
 • Posities op afstand
 • Vak zenden
 • Algemene indruk

FCI Obedience Klasse 1 (OB1):

 • 1 minuut zitten in zicht
 • Los volgen
 • Staan tijdens het volgen
 • Komen op bevel
 • Zitten of liggen tijdens het volgen
 • Vak zenden
 • Vlak apport
 • Posities op afstand
 • Sprong over de horde
 • Rond een pion sturen
 • Algemene indruk

FCI Obedience Klasse 2 (OB2):

 • 2 minuten liggen uit zicht
 • Los volgen
 • Posities tijdens het volgen
 • Komen met staan
 • Vak zenden
 • Richtingapport
 • Sorteren
 • Posities op afstand
 • Metaal apport over de horde
 • Algemene indruk

FCI Obedience Klasse 3 (OB3):

 • 2 minuten zitten uit zicht
 • 1 minuut liggen met komen op bevel
 • 3 Los volgen
 • Posities tijdens het volgen
 • Komen met staan en liggen
 • Vak zenden
 • Richtingapport
 • Om pion sturen met positie en richtingapport over horde
 • Sorteren
 • Posities op afstand
Materialen die aanwezig moeten zijn bij een FCI-obedience selectiewedstrijd

Obedience Beginners (OBB):

 • Voor het vak een lint met 4 pionnen
 • Enkele bollen
 • Pion van ca 40cm hoog

FCI Obedience Klasse 1 (OB1):

 • Voor het vak een lint met 4 pionnen
 • Hoogtesprong
 • Drie houten blokken, te weten een grote, middelgrote en klein blok
 • Aantal bollen
 • Pion van ca 40cm hoog

FCI Obedience Klasse 2 (OB2):

 • Voor het vak een lint met 4 pionnen
 • Hoogtesprong
 • Metalen apport 3 stuks, te weten een grote, een middelgrote en een kleine
 • Zes houten blokken, te weten 2 grote, 2 middelgrote en 2 kleine blokken
 • Sorteerstokjes, minimaal 6 per deelnemer
 • Aanwijsbord of draaibaar bord voor het afstandsappèl
 • Aantal bollen en één pion

FCI Obedience Klasse 3 (OB3):

 • Voor het vak lint met 4 pionnen
 • Pion van ca 40cm hoog
 • Hoogtesprong
 • Open hoogtesprong
 • Negen houten blokken, te weten 3 grote, 3 middelgrote en 3 kleine blokken
 • Sorteerstokjes, 6-8 per deelnemer
 • Tang om de sorteerhoutjes mee aan te pakken
 • Aanwijsbord of draaibaar bord voor het afstandsappel
 • Aantal bollen en één pion
Training tijdens een wedstrijd

Bij FCI-obedience selectiewedstrijden heeft de deelnemer de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden een trainingsronde te maken.
Deze trainingsronde is een normaal gestuurde ronde door de ringmeester, waarbij u zelf mag bepalen wanneer u de hond ondersteunt en of beloont.
De keurmeester zal de trainingsronde niet beoordelen en dus ook geen cijfer geven.
Als deelnemer mag u aan de keurmeester wel vragen of hij wil kijken of de hond bijvoorbeeld recht gaat zitten, of parallel naast hem loopt, of de wendingen goed zijn en / of de hond niet anticipeert.
De keurmeester houdt toezicht op het correct verlopen van de gestelde voorwaarden en is gerechtigd in te grijpen waar nodig.
Het is toegestaan met een normaal stemgebruik en lichaamstaal de hond te ondersteunen. Het gebruik van een target (riem, viltje, dekseltje en dergelijke) wat neergezet of gelegd wordt is toegestaan. U mag ook aan de ringmeester vragen of hij het target weg wil leggen.
Het gebruik van een speeltje zonder geluid is eveneens toegestaan, maar de geleider draagt het speeltje in de hand.
Net als bij reguliere wedstrijden zijn voer en/of ballen bij zich hebben in de ring niet toegestaan.
Voorwaarden:
– Deelnemer moet voldoen aan de normale inschrijvingsprocedure voor FCI-obedience selectiewedstrijden.
– Inleveren van werk/logboekje is verplicht, daarin wordt bij de uitslag vermeld: Training.
– De trainingsronde wordt gelopen in plaats van de normale beoordelingsronde en ook op startnummer volgorde.
– Bij de ingang van de ring geeft men aan, dat men er een trainingsronde van wil maken.
– Op het moment dat de deelnemer er een traingsronde van maakt vervallen alle eerder die dag behaalde punten. In log/werkboekje komt training te staan. Secretariaat en keurmeester controleren dat.
– Een trainingsronde telt niet mee voor de selectie. Men wordt geacht te blijven tot einde wedstrijd.
– Een trainingsronde is in tijd ongeveer net zo lang als een normale beoordelingsronde. De keurmeester houdt daar toezicht op.
– Geleider heeft de plicht zich niet storend te gedragen ten opzichte van andere deelnemers. Hard roepen, juichen, clickeren, voer, speeltjes, voorwerpen gooien en dergelijke zijn niet toegestaan. De keurmeester bepaalt of aan de voorwaarden wordt voldaan en houdt daar toezicht op.
– Het gebruik van een speeltje is toegestaan (geluidloos en geen ballen), mits de handler het speeltje gedurende het parcours vasthoudt of bij zich draagt.
– Blijf-oefeningen; Een aparte trainingsgroep in overleg met de wedstrijdleiding en keurmeesters. Deze oefening kan eventueel in de loop van de dag worden gedaan, bijvoorbeeld net voor de pauze of voor de prijsuitreiking. (Eventueel bij een keurmeester en ringmeester, die al klaar zijn met hun deel van het programma.)
– Het is niet toegestaan dat de wedstrijdlopers een extra trainingsronde gaan lopen, ook geen extra blijf oefening als training.
– Deelnemer maakt zelf de keuze, lopen met beoordeling of als trainingsronde zonder beoordeling. Dat is van toepassing op de gehele wedstrijd met alle oefeningen, ook de blijf oefeningen.

Aparte trainingswedstrijd

Indien een vereniging over voldoende ruimte beschikt, kan deze vereniging ervoor kiezen een apart veld beschikbaar te stellen voor een trainingswedstrijd. Deze trainingswedstrijden zijn níet in het leven geroepen om te kijken hoe ver je hond is. De trainingswedstrijden zijn voor de wedstrijdlopers om met de hond te trainen in een échte wedstrijdomgeving. De “keurmeester” en “ringmeester” mogen mensen zijn van de organiserende vereniging. Er wordt géén les gegeven!
In de ochtend en middag mag nu met voer worden gewerkt. Ligt het veld ver genoeg van de officiële wedstrijd af (één en ander door de keurmeester/wedstrijdleiding te bepalen), mag er ook met ballen worden gegooid als de FCI-obedience selectiewedstrijd nog gaande is.
De kosten voor een trainingsronde tijdens een FCI-obedience selectiewedstrijd of een training op een apart trainingswedstrijdveld zijn gelijk aan de kosten van de FCI-obedience selectiewedstrijd.
Een training tijdens een FCI-obedience selectiewedstrijd én een training op een apart wedstrijdtrainingsveld mogen níet langer duren dan men normaliter op het wedstrijdveld zou staan. De keurmeester, dan wel de persoon die de keurmeester vervangt, heeft het recht de begeleider te verzoeken de training af te ronden als de training te veel tijd in beslag neemt.

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.