Wijziging aanvraagprocedure diploma en brevet na wedstrijd

In het verleden moesten deelnemers het logboek/werkboekje tesamen met het aanvraagformulier opsturen om het diploma danwel brevet te verkrijgen.
In de nieuwe procedure hoeft het logboek/werkboekje niet meer meegestuurd te worden. De nieuwe aanvraagprocedure gaat per direct in.

Aanvraagprocedure diploma en brevet na wedstrijd

Deelnemers die bij een officiële wedstrijd een kwalificatie zeer goed (ZG) danwel Uitmuntend (U) hebben gekregen, en tevens voor alle verplichte oefeningen tenminste een voldoende hebben behaald, komen in aanmerking voor een diploma respectievelijk een brevet.

Deelnemers die hiervoor in aanmerking komen krijgen van de organiserende vereniging na afloop van de wedstrijd een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier uitgereikt. De deelnemer moet dit aanvraagformulier binnen 7 dagen opsturen en tegelijkertijd de verschuldigde kostenvergoeding overboeken op de bankrekening van de Raad van Beheer o.v.v. “Aanvraag Diploma/Brevet FCI Obedience” + naam handler + naam hond. Het bedrag, het bankrekeningnummer en het adres vindt u op de tarievenpagina.

De Raad van Beheer zal het aanvraagformulier na ontvangst controleren aan de hand van de uitslagen die het uiterlijk binnen 7 dagen na de wedstrijd heeft ontvangen van de organiserende vereniging en indien akkoord krijgt de deelnemer het diploma danwel brevet binnen enkele weken toegestuurd.

Belangrijk voor het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging:
Het aanvraagformulier moet door de keurmeester(s) én de wedstrijdleider persoonlijk worden ondertekend. In tegenstelling tot het logboek/werkboekje mag voor het aanvraagformulier niet de handtekeningstempel van de keurmeester(s) worden gebruikt. De keurmeester(s) dienen het aanvraagformulier te controleren op juistheid alvorens te ondertekenen.

Klik hier voor het aanvraagformulier diplomas en brevetten