Aanvragen Nederlands Kampioenschap FCI-obedience

Alleen erkende verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor het organiseren van het Nederlands Kampioenschap FCI-obedience. Er wordt in principe gekozen voor een vereniging die in het betreffende jaar een jubileum viert. In geval van meerdere jubilea zal de keuze worden bepaald door de commissie, waarbij bijvoorbeeld het oudste jubileum de voorkeur zou kunnen hebben.
Verder dient de vereniging te beschikken over:

  • ervaring met het organiseren van FCI-obedience-wedstrijden
  • ruimte voor het inrichten van minimaal 2 wedstrijdringen
  • geluidsinstallatie met mogelijkheid voor het afspelen van het Wilhelmus
  • podium voor de prijsuitreiking
  • voldoende medewerkers voor het verzorgen cq. ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat, ophalen keurrapporten, kantine enz.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een aanvraag naar: wedstrijden@fciobedience.nl
o.v.v. Aanvraag Nederlands Kampioenschap FCI-obedience