Veel gestelde vragen

Wat is FCI Obedience?

Speciaal voor deze vraag hebben we een aparte pagina gemaakt.
Klik HIER voor een uitgebreid antwoord op deze vraag.

 

Wat is het verschil tussen Gedrag & Gehoorzaamheid en FCI Obedience?

Speciaal voor deze vraag hebben we een aparte pagina gemaakt.
Klik HIER voor een uitgebreid antwoord op deze vraag.

 

Hoe moet ik inschrijven voor een wedstrijd en wat heb ik nodig?

Speciaal voor deze vraag hebben we een aparte pagina gemaakt.
Klik HIER voor meer informatie over het inschrijven voor wedstrijden.

 

Wat is het verschil tussen een Diploma en een Brevet?

In nederland kennen we de volgende kwalificaties:

≥ 70% van het maximum te behalen aantal punten = Zeer Goed = Diploma
≥ 80% van het maximum te behalen aantal punten = Uitmuntend = Brevet

Beide kwalificaties geven u het recht om uit te komen in de eerstvolgende hogere klasse.
Let op: Aleen in nederland kunt u met een kwalificatie Zeer Goed in een hogere klasse uitkomen. In het buitenland geldt dit niet! Wilt u in het buitenland aan een wedstrijd deelnemen dan moet u minimaal de kwalificatie Uitmuntend hebben behaald.
Voorbeeld: U bent geslaagd voor OB-1 met een Uitmuntend en voor OB-2 met een Zeer Goed. In nederland mag u dan uitkomen in de klasse OB-3, maar in het buitenland mag u ten hoogste uitkomen in de klasse OB-2.

 

Mag ik bij een wedstrijd of een examen een oefening overslaan?

Ja, dit mag. In het verleden was dit in nederland verboden, maar de FCI heeft besloten dit toe te staan.
Opmerking: Indien het overslaan van een oefening te wijten is aan het niet beheersen ervan – anders dan wegens gezondheidsredenen – dan zal dit worden meegewogen in de waardering van het cijfer voor “algemene indruk”. Indien een groepsoefening wordt overgeslagen, is het niet mogelijk om een kwalificatie te behalen.

 

Mag ik mijn hond lager laten springen dan in de reglementen staat voorgeschreven? Ook niet op advies van de dierenarts?

Nee, dit mag niet. In het verleden was dit in Nederland toegestaan, maar sinds de FCI de regels met betrekking tot het overslaan van oefeningen heeft gewijzigd, is dit niet langer toegestaan. Door de wijziging in de reglementen heeft u nu wel de mogelijkheid om de oefening in zijn geheel over te slaan.

 

Wanneer mag ik er een trainingsronde van maken?

Op ieder gewenst moment gedurende de wedstrijd mag u besluiten om de resterende oefeningen als training af te werken. Alle punten komen dan te vervallen en de keurmeester zal u verder niet beoordelen. In uw logboekje zal de wedstrijd worden genoteerd als “training”.
Meer over trainen tijdens de wedstrijd vindt u HIER.

 

Soms organiseren verenigingen op een apart veld een trainingswedstrijd, naast de reguliere wedstrijd. Als ik heb ingeschreven voor de normale wedstrijd, mag ik er dan toch een trainingsronde van maken?

Ja, dit mag. Het maakt niet uit of de organiserende vereniging er nog andere aktiviteiten naast doet. U heeft altijd het recht om van een reguliere wedstrijdronde een trainingsronde te maken.
Meer over trainen tijdens de wedstrijd vindt u HIER.

 

Geldt een licentie voor de handler of voor de hond?

Geen van beide. Een licentie geldt voor de combinatie handler+hond voor één sport. Wanneer jij met een tweede hond aan wedstrijden wilt deelnemen, dan zul je voor die combinatie een eigen licentie moeten aanvragen. En wanneer jij met jouw hond ook wedstrijden wilt gaan lopen voor een andere sport, dan moet je daarvoor ook een nieuwe licentie aanvragen. En ook, wanneer iemand anders met jouw hond wedstrijden wil gaan lopen voor een andere sport, dan zal die persoon een eigen licentie moeten aanvragen voor hemzelf met jouw hond.
Dit laatste is alleen mogelijk voor verschillende sporten. Het is niet mogelijk om voor dezelfde hond en dezelfde sport meerdere licenties aan te vragen. Wanneer een andere handler met jouw hond dezelfde sport wil gaan doen die jij al doet met jouw hond, dan zal de bestaande licentie eerst moeten worden overgeschreven op naam van de nieuwe handler. Eventueel behaalde competitiepunten komen in dat geval te vervallen.

 

Help! Ik probeer een licentie aan te vragen of te verlengen, maar het lukt niet. Wat moet ik nu doen?

Heb je problemen met het aanvragen of verlengen van een startlicentie op sport.raadvanbeheer.nl, stuur dan een e-mail naar : sporten@raadvanbeheer.nl.