Update: Beleid loopse honden tijdens selectiewedstrijden (14-02-2024)

Na een proefperiode om ook deelnemers met (loopse) teven de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de wedstrijden (en daarmee ook te kunnen voldoen aan de kwalificatie eis van de verplichte aantal wedstrijden voor het NK / WK) hebben we op basis van de ervaringen tijdens de secretariatenmiddag besloten om dit toe te blijven staan. Hierbij komt wel een belangrijke aanvulling:
De deelnemer met de loopse teef, loopt niet mee voor de dagprijzen. De score wordt wel opgenomen in de competitiestand.
Hiermee heeft deze invloed op alle deelnemers in de klasse waar een deelnemer met loopse teef uitkomt en ook op de verwerking voor het organiserende wedstrijdsecretariaat.

We lichten dit graag toe:
 • De deelnemer met loopse teef, loopt niet mee voor de dagprijzen.
  De deelnemer met de loopse teef loopt als laatste deelnemer na de wedstrijddeelnemers (maar voor de trainingswedstrijd). Mocht de klasse waarin de loopse teef uitkomt in de dagindeling in de ochtend plaatsvinden zou dat betekenen dat alle deelnemers moeten wachten tot het einde van de (mid)dag. Om deze deelnemers niet onverwacht hiermee te willen confronteren ziet de deelnemer met de loopse teef af van de dagprijzen. De prijsuitreiking kan dan na het ochtendprogramma plaatsvinden.
 • Ook wanneer de klasse waarin de loopse teef uitkomt in de dagindeling in de middag plaatsvindt, loopt de deelnemer niet mee voor de dagprijzen.
 • De score van de deelnemer met de loopse teef wordt wel opgenomen in de competitiestand.
  Dit betekent dat na de dagprijsuitreiking, de competitie klassering voor de overige deelnemers nog kan wijzigen in de competitiestand aangezien de score van de deelnemer met de loopse teef hier nog aan wordt toegevoegd. Op het einde van de wedstrijddag wordt de klasse administratief afgesloten door het secretariaat en is de definitieve klassering van de wedstrijd voor de competitiestand voor alle deelnemers zichtbaar bij sport.raadvanbeheer.nl .
 • Voor secretariaten geldt dat zij de klasse niet afsluiten, maar dat de dagprijzen worden uitgereikt op basis van de ‘tussenstand’. Nadat de deelnemer met de loopse hond heeft gelopen, worden deze punten verwerkt en kan de klasse afgesloten worden en worden de punten en klasseringen van de competitie zichtbaar op sport.raadvanbeheer.nl.
  Er komt een aanpassing in het systeem waardoor diploma’s geprint kunnen worden voordat de klasse is afgesloten, zodat deelnemers deze direct in ontvangst kunnen nemen.
Voorwaarden voor de deelnemers die met een loopse teef willen deelnemen aan een wedstrijd:
 • Loopsheid moet voorafgaand aan de wedstrijd gemeld worden bij de wedstrijdorganisatie van de organiserende vereniging.
 • Deelname kan alleen na overleg met de wedstrijdorganisatie van de organiserende vereniging.
 • De volgorde van de dagindeling wordt: Wedstrijddeelnemers met aan het einde van dit deel de loopse honden. Daarna de trainende deelnemers.
 • De deelnemende combinatie  moet tijdig zijn ingeschreven.
 • De loopse hond mag pas op het terrein komen na de wedstrijddeelnemers. De deelnemer overlegt dit met de wedstrijdorganiserende vereniging, die op basis van de dagindeling een inschatting kan maken van de tijd.
 • Bij vragen of uitzonderingen vindt overleg plaats met de commissie FCI Obedience en nemen zij het uiteindelijke besluit.