Notulen secretariaten informatieavond 2016

Op 15 januari 2016 was de jaarlijkse secretariaten informatieavond. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd voor alle wedstrijdorganiserende verenigingen.

De informatieavond werd gehouden bij KC Gooi en Eemland. Dit jaar waren alle KC’s, KV’s en aangesloten verenigingen uitgenodigd.

De notulen zijn ook reeds per mail verspreid: Notulen secretariaten informatieavond 2016-2