Ringsteward bij examens

Bij examens dienen verenigingen zelf te zorgen voor een ringsteward.

Voor het correct laten verlopen van een examen is het niet meer werkbaar dat een keurmeester zowel keurt als ook de kandidaten door het programma leidt.

Het rondleiden van de kandidaten in combinatie met opletten, keuren/beoordelen en notities maken werkt in de praktijk niet en doet geen recht aan de kandidaten aangezien de aandacht bij het keuren/beoordelen van de oefeningen hierdoor niet optimaal is.

De commissie begrijpt dat niet iedere KC direct over gekwalificeerde ringstewards zal beschikken. Echter, de eigen (kynologisch) instructeurs worden geacht het FCI-obedience programma voldoende te kennen, zodat zij de eigen kandidaten moeten kunnen rondleiden. Immers ook tijdens de instructie/lesuren worden deelnemers door (delen) van het programma geleid.

Voor OBB, OB1 en OB2 geldt dat een eigen instructeur met kennis van het programma, kan fungeren als ringsteward. Voor OB3 is een ringsteward benodigd, die minimaal de 1-daagse cursus heeft gevolgd.

Mocht u van mening zijn dat er binnen uw vereniging geen enkele ringsteward aanwezig is, is het van belang om dit te allen tijde met de toegewezen keurmeester te bespreken.

De keurmeester kan dan in overleg bepalen welke (deel)inzet hij/zij noodzakelijk acht en welke onderdelen wellicht toch zelf door hem/haar worden uitgevoerd.

We willen benadrukken dat dit alleen bij uitzondering zal worden toegestaan. Voorgeschreven is dat u een ringsteward bij een FCI-obedience examen dient in te zetten!