Debutantenregeling

Art 1. Nieuwe deelnemers (debutanten) mogen maximaal 5 keer deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd met een debutantenlicentie. Daarna moet een wedstrijdlicentie worden aangevraagd om aan FCI-obedience selectiewedstrijden te kunnen deelnemen.
Onder ‘nieuwe deelnemers’ wordt verstaan: zij die nog nooit eerder in hun leven aan een FCI-obedience selectiewedstrijd hebben deelgenomen.

Art 2. Zodra een deelnemer een FCI-obedience wedstrijdlicentie heeft of heeft gehad, vervalt de debutantenregeling. Indien er van de 5 debutantenwedstrijden nog ongebruikte wedstrijden over waren komen deze te vervallen.

Art 3. De debutantenregeling geldt éénmalig voor een deelnemer in diens leven.
De debutantenregeling geldt niet voor de hond. Er gaan niet opnieuw 5 debutantenwedstrijden in wanneer een deelnemer met een nieuwe hond aan wedstrijden wil gaan deelnemen.

Art 4. Alleen deelnemers met een wedstrijdlicentie kunnen punten krijgen voor het nederlands kampioenschap en het wedstrijdkampioenschap. Debutanten krijgen geen punten voor het nederlands kampioenschap of het wedstrijdkampioenschap. Deze punten worden ook niet met terugwerkende kracht toegekend wanneer de deelnemer een wedstrijdlicentie aanvraagt. De datum van aanvraag van de wedstrijdlicentie is hierbij bepalend. Indien de wedstrijdlicentie is aangevraagd vóór de wedstrijddatum zullen eventueel behaalde punten wel meetellen voor het nederlands kampioenschap en het wedstrijdkampioenschap.

Art 5. Om zonder wedstrijdlicentie in te kunnen schrijven voor een FCI-obedience selectiewedstrijd moeten deelnemers een debutantenlicentie aanvragen via http://sport.raadvanbeheer.nl 

 

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.