Diskwalificatie en uitsluiting

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate ongewenst gedrag, zoals uitvallen, plaatsvindt. Het is een hondensport en onvermijdelijk dat er op een wedstrijdveld honden elkaar tegenkomen. Dat niet alle honden elkaar “leuk” vinden hoort bij hondengedrag maar uitvallend gedrag kunnen we niet toestaan.

Het is daarom van belang dat de eigenaar / handler uitvallend gedrag op een juiste wijze onder controle houdt, binnen de wedstrijdring én erbuiten. Men weet zelf het beste hoe zijn/haar hond is en in welke situatie dit gedrag tot incidenten kan leiden. Het is de taak van de eigenaar/handler (onnodige) incidenten te voorkomen. We willen allen dat het op de wedstrijden voor iedereen een leuke en sportieve dag is én blijft.

Kwaadaardige gedrag

Volgens het reglement FCI-obedience, 2022, 1e druk, hoofdstuk V2, artikel c lid 4: Kwaadaardige honden, zijn niet toegestaan op het terrein waar de wedstrijd plaatsvindt.

Hoofdstuk IV, artikel e lid 1: Kwaadaardige gedrag, Diskwalificatie mét uitsluiting

Een hond die op enig moment tijdens de wedstrijd (voor, tijdens of na de eigen oefeningen) een andere hond of deelnemer bijt of probeert te bijten of aanvalt of probeert aan te vallen, zal worden gediskwalificeerd. Alle behaalde punten komen te vervallen, zelfs al had de desbetreffende hond alle oefeningen al volledig uitgevoerd. Bij een meerdaagse wedstrijd geldt de diskwalificatie voor alle wedstrijddagen. Het incident dient te worden vermeld in het logboek van de desbetreffende hond. Tevens dient een rapport te worden opgemaakt en te worden gestuurd naar de Kennelclub van het organiserende land evenals de Kennelclub van het land van herkomst van de hond. Bij nationale wedstrijden naar de Commissie FCI Obedience. Nationale reglementen kunnen aanvullende maatregelen bepalen met betrekking tot de afhandeling van dergelijke incidenten.

Diskwalificatie en uitsluiting

Wanneer een combinatie i.v.m. agressief gedrag van de hond dan wel ongewenst gedrag van de deelnemer gediskwalificeerd wordt, dient deze combinatie het wedstrijdterrein te verlaten. Dus ook overgaan op een trainingswedstrijd is níet toegestaan. Deze combinatie wordt voor de betreffende wedstrijd uitgesloten van deelname.

Diskwalificatie zónder uitsluiting en diskwalificatie mét uitsluiting

We maken onderscheid in diskwalificatie mét uitsluiting en diskwalificatie zónder uitsluiting. Wanneer een combinatie wordt gediskwalificeerd omdat de hond bijv. de ring verlaat, de ring bevuilt, de handler de ring betreedt met een speeltje (niet zijnde een training), enz. mag de handler overgaan op een training en hoeft niet het wedstrijdterrein te verlaten. Echter deze wedstrijd telt niet meer mee voor het NK, ook de eventueel reeds behaalde punten op desbetreffende wedstrijd vervallen. Tijdens titelwedstrijden geldt dat in geval van diskwalificatie alle punten vervallen en de wedstrijd wordt beëindigd. (dus geen training, geen 2e wedstrijd)

 

In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.