Training tijdens een wedstrijd

Update november 2023

Trainingswedstrijd 

Bij inschrijving kan een deelnemer aangeven te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, de deelnemer neemt deel aan de trainingswedstrijd. Het gaat hier om een trainingsronde, waarbij de wedstrijdomstandigheden zo goed mogelijk nagebootst worden. Er worden dan ook geen prijzen toegekend, ook worden deze trainingsrondes niet bijgeschreven in het werk- of logboek van de hond. Het werk- of logboek van de hond wordt wel ingeleverd bij het secretariaat, hierdoor vervalt eventuele ‘vrijblijvendheid’ en kunnen ook geconstateerde onregelmatigheden worden genoteerd. Trainingswedstrijden worden niet meegeteld in de kwalificatie voorwaarden van het NK / WK als ‘gelopen’ wedstrijd.  

 

Kosten en afdracht 

Het inschrijfgeld voor een trainingsronde of voor NK selectiewedstrijd is gelijk. Trainingscombinaties worden net als wedstrijddeelnemers in de catalogus vermeld en over beiden vindt afdracht plaats aan de Raad van Beheer.  

  

Tijdsduur in de ring 

Een trainingsronde of wedstrijddeelname tijdens een NK selectiewedstrijd zullen in tijdsduur gemiddeld genomen gelijk moeten zijn. Een trainingsronde zou in elk geval niet langer moeten duren.  

De commissie FCI-Obedience heeft tot de volgende tijdslimieten besloten (tijden zijn exclusief de tijd voor de groepsoefeningen): 

 • OBB & OB1 – 10 minuten, met 2 ringen dus 5 minuten per ring 
 • OB2 & OB3 – 12 minuten, met 2 ringen dus 6 minuten per ring
 • Wanneer de tijd verstreken is, verlaat de trainingscombinatie de ring zo snel mogelijk, maar een reeds gestarte oefening mag worden afgemaakt zonder te herstarten/herstellen.  
 • De deelnemer wordt door de steward uitgenodigd om te ring te betreden, de deelnemer dient hier direct op in te gaan.  
 • De tijd start wanneer de combinatie op het startpunt staat van de eerste oefening. Echter wanneer de trainingscombinatie juist het betreden van de ring wil oefenen, of om andere trainingsredenen niet direct naar het startpunt meeloopt, gaat de tijd wel in. 
 • De keurmeester houdt toezicht op de tijd en waarschuwt de deelnemer wanneer de tijd is verstreken.  

 

Trainingsring 

De trainingswedstrijd vindt nadat alle wedstrijddeelnemers hebben gelopen plaats in de wedstrijdringen, waarbij de keurmeester en ringsteward niet vervangen worden. Of tegelijk met de selectiewedstrijd in een aparte trainingsring met een aparte keurmeester en ringsteward wanneer de organiserende vereniging voldoende ruimte heeft op afstand van de wedstrijdringen. In dat geval kunnen zowel de trainingswedstrijd als de selectiewedstrijd tegelijk plaatsvinden. Dit zal in de catalogus aangegeven worden met verwachte aanvangstijden.  

Een paar spelregels en toelichtingen 

 • Trainen is toegestaan in de klasse waarvoor men is gediplomeerd of één klasse hoger (uitzondering is de klasse OBB, waar men nog naar een eerste diplomering toe werkt).
 • Men kan met dezelfde hond slechts éénmaal inschrijven voor training. Eenmaal wedstrijd en eenmaal trainen met dezelfde hond kan. Twee maal trainen met dezelfde hond in verschillende klassen is administratief niet mogelijk.  
 • De keurmeester ziet erop toe dat de trainingswedstrijd goed verloopt en de regels en training ‘fair’ uitvoert worden. Bij het niet volgen van de spelregels en het opvolgen van de aanwijzingen van de keurmeester, kan deze je verzoeken het veld te verlaten.  
 • Het is toegestaan met ballen of speeltjes te trainen, hou echter met het gooien hierbij rekening met anderen en de omgeving. Hier wordt streng op toegezien.  Zeker in het geval wanneer de trainingswedstrijd en de selectiewedstrijd tegelijk plaatsvinden (dus met een aparte trainingsring) mogen wedstrijddeelnemers géén last ondervinden van bijvoorbeeld te luide mondelinge commando’s en beloningen of hoog overvliegende ballen of speeltjes.
 • Het is toegestaan met droog voer te trainen, hou echter rekening met andere (trainingen)deelnemers. Ook zij willen een zo ‘steriel’ mogelijke situatie. Het is daarom weren we ‘plakkerig’ voer dat aan het gras kan kleven en is het niet toegestaan om:

 

– voer te gooien (als beloning of een voedselcircuit)

– voerbakjes of anderzijds op de grond te plaatsen

– te veel voer bij je te dragen waardoor de kans op verliezen groot wordt