Categorie: Reglementen

Selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-Obedience 2023, update 05-10-2022

De wereldkampioenschappen FCI-Obedience worden in 2023 gehouden van 22 t/m 25 juni in El Asturcon, Spanje. De commissie FCI-obedience heeft 7 selectiewedstrijden in het wedstrijdseizoen 2022/2023 aangewezen als WK selectiewedstrijd. Deze WK selectiewedstrijden zijn in de wedstrijdkalender aangegeven met een symbool  Voor deelname aan de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2023 gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende kwalificatie-eisen:  3x U en 1x ZG. […]

» Lees verder

Selectiecriteria voor de nationale kampioenschappen FCI-Obedience 2023

Nederland kent twee nationale kampioenschappen: het wedstrijdkampioenschap het Nederlands Kampioenschap   Selectiecriteria voor het wedstrijdkampioenschap FCI-Obedience 2022/2023 Om wedstrijdkampioen te worden heeft men aan minimaal 6 FCI-Obedience selectiewedstrijden deelgenomen en heeft men aan het einde van het wedstrijdseizoen het meest aantal punten vergaard, over de 6 beste resultaten.  Deze punten zijn per wedstrijd als volgt te verdienen, mits minimaal de […]

» Lees verder

Inentingsboekje verplicht

Beste wedstrijdlopers, vanaf 2019 is het verplicht om op wedstrijden een inentingsboekje (hondenpaspoort) bij je te hebben. Denk hieraan en houd deze bij je zodat je deze kunt laten zien als hiernaar gevraagd wordt. Eventuele controle vindt niet plaats door de commissie maar door de organiserende vereniging of de NVWA. E.e.a. is het gevolg van wijziging van het Kynologisch Reglement.

» Lees verder

Diskwalificatie en uitsluiting

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate ongewenst gedrag, zoals uitvallen, plaatsvindt. Het is een hondensport en onvermijdelijk dat er op een wedstrijdveld honden elkaar tegenkomen. Dat niet alle honden elkaar “leuk” vinden hoort bij hondengedrag maar uitvallend gedrag kunnen we niet toestaan. Het is daarom van belang dat de eigenaar / handler uitvallend gedrag op een juiste wijze […]

» Lees verder

Reglement wedstrijdleider bij FCI-obedience selectiewedstrijden

Reglement wedstrijdleider bij FCI-obedience selectiewedstrijden Art 1. De organisator wijst voor iedere wedstrijd een wedstrijdleider aan. Art 2. De wedstrijdleider is (mede)  belast met de voorbereiding en met de zorg voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Art 3. De organiserende vereniging  zorgt ervoor dat de voor de wedstrijd benodigde attributen tijdig op het terrein aanwezig zijn. Art 4. De […]

» Lees verder

Ringsteward bij examens

Vanaf oktober 2016 dienen verenigingen bij FCI-obedience examens te zorgen voor een ringsteward. Voor het correct laten verlopen van een examen is het niet meer werkbaar dat een keurmeester zowel keurt als ook de kandidaten door het programma leidt. Het rondleiden van de kandidaten in combinatie met opletten, keuren/beoordelen en notities maken werkt in de praktijk niet en doet geen […]

» Lees verder

Debutantenregeling

Art 1. Nieuwe deelnemers (debutanten) mogen maximaal 5 keer deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd zónder startlicentie. Daarna moet een startlicentie worden aangevraagd om aan FCI-obedience selectiewedstrijden te kunnen deelnemen. Onder ‘nieuwe deelnemers’ wordt verstaan: zij die nog nooit eerder in hun leven aan een FCI-obedience selectiewedstrijd hebben deelgenomen. Art 2. Zodra een deelnemer een FCI-obedience startlicentie heeft of heeft gehad, […]

» Lees verder

Training tijdens een wedstrijd

Indien een deelnemer vooraf aangeeft te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, dan loopt diegene ná de wedstrijdlopers van zíjn/haar discipline. Trainen is toegstaan in de klasse waarin men traint. Indien men reeds gediplomeerd is, kan worden getraind in de desbetreffende klasse of één klasse hoger. Indien door de organisatie de keuze gemaakt is voor de nieuwe opzet, bijvoorbeeld in de ochtend […]

» Lees verder