Categorie: Reglementen

Training tijdens een wedstrijd

Update 7 mei 2023 Indien een deelnemer vooraf aangeeft te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, dan loopt diegene ná de wedstrijdlopers van zíjn/haar discipline. Trainen is toegestaan in de klasse waarin men traint. Indien men reeds gediplomeerd is, kan worden getraind in de desbetreffende klasse of één klasse hoger. Indien door de organisatie de keuze gemaakt is voor de nieuwe […]

» Lees verder

Inentingsboekje verplicht

Beste wedstrijdlopers, vanaf 2019 is het verplicht om op wedstrijden een inentingsboekje (hondenpaspoort) bij je te hebben. Denk hieraan en houd deze bij je zodat je deze kunt laten zien als hiernaar gevraagd wordt. Eventuele controle vindt niet plaats door de commissie maar door de organiserende vereniging of de NVWA. E.e.a. is het gevolg van wijziging van het Kynologisch Reglement.

» Lees verder

Diskwalificatie en uitsluiting

Er is geconstateerd dat er in toenemende mate ongewenst gedrag, zoals uitvallen, plaatsvindt. Het is een hondensport en onvermijdelijk dat er op een wedstrijdveld honden elkaar tegenkomen. Dat niet alle honden elkaar “leuk” vinden hoort bij hondengedrag maar uitvallend gedrag kunnen we niet toestaan. Het is daarom van belang dat de eigenaar / handler uitvallend gedrag op een juiste wijze […]

» Lees verder

Reglement wedstrijdleider bij FCI-obedience selectiewedstrijden

Reglement wedstrijdleider bij FCI-obedience selectiewedstrijden Art 1. De organisator wijst voor iedere wedstrijd een wedstrijdleider aan. Art 2. De wedstrijdleider is (mede)  belast met de voorbereiding en met de zorg voor een ordelijk verloop van de wedstrijd. Art 3. De organiserende vereniging  zorgt ervoor dat de voor de wedstrijd benodigde attributen tijdig op het terrein aanwezig zijn. Art 4. De […]

» Lees verder

Ringsteward bij examens

Vanaf oktober 2016 dienen verenigingen bij FCI-obedience examens te zorgen voor een ringsteward. Voor het correct laten verlopen van een examen is het niet meer werkbaar dat een keurmeester zowel keurt als ook de kandidaten door het programma leidt. Het rondleiden van de kandidaten in combinatie met opletten, keuren/beoordelen en notities maken werkt in de praktijk niet en doet geen […]

» Lees verder

Debutantenregeling

Art 1. Nieuwe deelnemers (debutanten) mogen maximaal 5 keer deelnemen aan een FCI-obedience selectiewedstrijd zónder startlicentie. Daarna moet een startlicentie worden aangevraagd om aan FCI-obedience selectiewedstrijden te kunnen deelnemen. Onder ‘nieuwe deelnemers’ wordt verstaan: zij die nog nooit eerder in hun leven aan een FCI-obedience selectiewedstrijd hebben deelgenomen. Art 2. Zodra een deelnemer een FCI-obedience startlicentie heeft of heeft gehad, […]

» Lees verder

Reglementen

Reglementen FCI-obedience Reglementen FCI-obedience 2022-2026 (Nederlandstalig) Nederlandse reglementen goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 november 2022 Klik HIER voor het reglement FCI Obedience 2022-2026 Wedstrijdreglement Wedstrijdreglement per 01-05-2023 Klik HIER voor het wedstrijdreglement 2023 Wedstrijdbenodigdheden Checklist voor wedstrijdbenodigdheden Klik HIER voor het document

» Lees verder