Selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-Obedience 2024

De wereldkampioenschappen FCI-Obedience worden in 2024 gehouden van 25 t/m 28 juli in vermoedelijk Riga, Letland.

Alle wedstrijden in het wedstrijdseizoen 2023/2024 worden aangemerkt als WK selectiewedstrijd.

Voor deelname aan de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2024 gelden voor Nederlandse deelnemers de volgende kwalificatie-eisen: 

  • Selecteren voor het Nationaal Kampioenschap (dus minimaal 6 wedstrijden lopen) met minimaal 3xU en 1x ZG.
  • Deelname aan het NK, 20 mei 2024 (2e Pinsterdag). Dit is tevens selectiewedstrijd voor het WK.
  • Vormbehoud laten zien door minimaal 2 wedstrijden in najaar 2023 en twee in het voorjaar 2024 te lopen.

Voor het WK2024 kunnen we maximaal 6 combinaties uitzenden, onder voorbehoud van het door de FCI toegekende quotum, om Nederland te vertegenwoordigen.

Indien er gezamenlijke trainingsdagen worden georganiseerd, zijn WK geselecteerden verplicht daaraan deel te nemen. Data hiervoor zullen minimaal 3 maanden van te voren bekend worden gesteld.

Naar inzicht van de commissie FCI-Obedience kan van deze selectiecriteria worden afgeweken.