Auteur: Sjoerd Sijmonsma

Training tijdens een wedstrijd

Update 7 mei 2023 Indien een deelnemer vooraf aangeeft te willen trainen tijdens een NK selectiewedstrijd, dan loopt diegene ná de wedstrijdlopers van zíjn/haar discipline. Trainen is toegestaan in de klasse waarin men traint. Indien men reeds gediplomeerd is, kan worden getraind in de desbetreffende klasse of één klasse hoger. Indien door de organisatie de keuze gemaakt is voor de nieuwe […]

» Lees verder

Inentingsboekje verplicht

Beste wedstrijdlopers, vanaf 2019 is het verplicht om op wedstrijden een inentingsboekje (hondenpaspoort) bij je te hebben. Denk hieraan en houd deze bij je zodat je deze kunt laten zien als hiernaar gevraagd wordt. Eventuele controle vindt niet plaats door de commissie maar door de organiserende vereniging of de NVWA. E.e.a. is het gevolg van wijziging van het Kynologisch Reglement.

» Lees verder

Debutantenregeling

Meedoen als debutant aan een FCI-obedience selectiewedstrijd. Nieuwe deelnemers/debutanten mogen maximaal 5 keer meedoen zónder startlicentie. Het is van belang te weten dat bij het deelnemen aan een NK-selectiewedstrijd als debutant zónder startlicentie, er geen punten behaald kunnen worden voor de NK-standen. De als debutant gelopen NK-selectiewedstrijd wordt ongeacht de uitslag niet in de NK-standen opgenomen, ook niet achteraf na […]

» Lees verder

Extra uitleg debutantenregeling

Hieronder enige extra informatie en uitleg bij de debutantenregeling. We kennen in Nederland 3 soorten wedstrijden. Kampioenschapswedstijden. Die hebben we er ieder jaar één, namelijk het NK, en in 2018 tevens het WK. NK-selectiewedstrijden en WK-selectiewedstrijden. Dit zijn officiële wedstrijden die worden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer. Je kunt ze terugvinden op de wedstrijdkalender op de website […]

» Lees verder

Ringsteward opleiding

Met de introductie van de nieuwe voorschriften inzake het inzetten van een ringmeester ook bij examens is er een nieuwe vraag ontstaan t.b.v. het opleiden van stewards. Momenteel is er een ringmeestercursus die opgezet is met het doel gecertificeerde stewards op te leiden voor inzet bij wedstrijden, zodat met gekwalificeerde mensen de wedstrijden vlot en reglementair correct verlopen. Deze cursus […]

» Lees verder

Notulen secretariaten informatieavond 2016

Op 15 januari 2016 was de jaarlijkse secretariaten informatieavond. Deze bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd voor alle wedstrijdorganiserende verenigingen. De informatieavond werd gehouden bij KC Gooi en Eemland. Dit jaar waren alle KC’s, KV’s en aangesloten verenigingen uitgenodigd. De notulen zijn ook reeds per mail verspreid: Notulen secretariaten informatieavond 2016-2

» Lees verder

Ringsteward trainingsdag

Ringsteward trainingsdag. Op 30 augustus 2015 is de eerste ringstewards training georganiseerd door de a.i. commissie FCI-Obedience. Deze training is bedoeld om er voor te zorgen dat de steward in de wedstrijdring( of tijdens examens) goed op de hoogte is van hoe de oefeningen uitgevoerd moeten worden. Waardoor de wedstrijd(examen)loper beter begeleid kan worden. Voor deze dag hebben we Cor […]

» Lees verder