Selectiecriteria voor de nationale kampioenschappen FCI-Obedience 2024

Nederland kent twee nationale kampioenschappen:

  • het Wedstrijdkampioenschap
  • het Nederlands Kampioenschap

Selectiecriteria voor het wedstrijdkampioenschap FCI-Obedience 2023/2024

Om wedstrijdkampioen te worden heeft men aan minimaal 6 FCI-Obedience selectiewedstrijden deelgenomen en heeft men aan het einde van het wedstrijdseizoen het hoogste aantal punten vergaard, over de 6 beste resultaten. 

Deze punten zijn per wedstrijd als volgt te verdienen, mits minimaal de kwalificatie “ZG” is behaald:

Een 1e plaats in de OB1 ontvangt 18 punten, 2e plaats 17 punten, 3e plaats 16 punten, enz.

Een 1e plaats in de OB2 ontvangt 12 punten, 2e plaats 11 punten, 3e plaats 10 punten, enz.

Een 1e plaats in de OB3 ontvangt 10 punten, 2e plaats 9 punten, 3e plaats 8 punten, enz.

Selectiecriteria voor het Nederlands Kampioenschap FCI-Obedience 2024

Om zich te kwalificeren voor het Nederlands Kampioenschap heeft men aan minimaal 6 FCI-Obedience selectiewedstrijden deelgenomen. Aan het eind van het wedstrijdseizoen worden de 6 beste wedstrijden bekeken. Behoort men tot de beste 18 in de OB1, de beste 12 in de OB2 of de beste 10 in de OB3, dan ontvangt men bericht om in te schrijven voor het Nederlands Kampioenschap.

In tegenstelling tot eerdere jaren wordt het volgende gewijzigd. Indien u gedurende het wedstrijdseizoen promoveert naar een hogere klasse, tellen de al gelopen wedstrijden in een lagere klasse mee voor het aantal gelopen wedstrijden van 6. U kunt dan uitsluitend inschrijven in de hogere klasse en moet daarin ook wedstrijdpunten hebben behaald.

Voorbeeld

U bent gediplomeerd in Klasse 1 en neemt deel aan wedstrijden.

Na 4 wedstrijden besluit u om in klasse 2 te gaan deelnemen.

Na het behalen van de kwalificatie “ZG” of “U” promoveert u en krijgt wedstrijdpunten voor het behaalde resultaat in klasse 2.

Na 2 wedstrijden in klasse 2 en mits wedstrijdpunten behaald, voldoet u aan de eis van 6 gelopen wedstrijden en kunt u het NK inschrijven in klasse 2.

Klik hier voor de volledige beschrijving van de selectiecriteria voor de wereldkampioenschappen FCI-obedience 2024.

  • Het aantal benodigde wedstrijden voor het NK wordt jaarlijks door de commissie FCI-obedience vastgesteld op basis van het aantal selectiewedstrijden in het competitiejaar. De regel wordt voortaan, aantal wedstrijden delen door 2 plus 1 wedstrijd.
  • Trainingswedstrijden en wedstrijden gelopen onder de debutantenregeling tellen niet mee voor het totaal aantal gelopen wedstrijden.
  • Een geldige startlicentie is vereist om punten te behalen voor het wedstrijdkampioenschap/Nederlands kampioenschap.
  • In alle gevallen waarin deze reglementen niet voorzien beslist de commissie FCI-obedience.