Welkom

Beste Obedience vrienden,

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2015 een gezond en sportief jaar moge worden met veel successen, hoogtepunten en plezier.

Zoals de meesten van jullie inmiddels wel gehoord zullen hebben, vallen de hondensporten vanaf 1 januari niet meer onder Cynophilia, maar onder de Raad van Beheer.

De Raad van Beheer heeft voor iedere sport een interim-commissie aangesteld. Iedere interim-commissie heeft één jaar zitting. Vanaf 2016 zullen dan de definitieve commissies worden gevormd.

Iedere interim-commissie heeft twee hoofd-prioriteiten meegekregen:

1. Continuïteit van de sporten
De wedstrijdlopers moeten liefst zo min mogelijk merken van de overgang. Om die reden worden ook alle regels, afspraken, reglementen, selectievoorwaarden enz. bevroren zoals ze oorspronkelijk waren in 2014. In principe gaan de interim-commissies geen nieuwe zaken invoeren of nieuwe regels instellen. Alleen dringende beslissingen, die niet kunnen worden uitgesteld, zullen de commissies wel moeten nemen. De rest zal worden overgelaten aan de definitieve commissies die in 2016 van start gaan.

2. Voorbereidingen treffen voor de definitieve commissie 2016
Hier zal de meeste tijd in gaan zitten. Er moet ontzettend veel werk worden verzet. En dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom we in 2015 niets nieuws gaan invoeren. Dan hebben we meer tijd voor dit onderdeel.
Denk aan het herschrijven van regels in het Kynologisch Reglement, wijzigingen in de uitvoeringsregels van de Raad, het maken van een sluitende begroting, het definieren van de organisatiestructuur van de nieuwe commissie inclusief bijbehorende verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden. De Raad heeft als opdracht meegegeven om een volledig democratische structuur op te zetten waarbij alle beslissingen zullen worden genomen bij meerderheid van stemmen. En zo zijn er nog 101 andere zaken die voorbereid en geregeld moeten gaan worden.

We kunnen ons voorstellen dat jullie met vragen zitten. Maar we willen ook graag om jullie geduld vragen. Op veel vragen zal nog geen antwoord te geven zijn omdat dat nog niet is geregeld of vastgelegd. Maar op alle vragen zullen uiteindelijk antwoorden komen. Communicatie vinden wij heel erg belangrijk. Maar geef ons alsjeblieft de tijd om alles goed te organiseren. Wat dat betreft zijn we blij dat de Raad deze weg gekozen heeft. Dit geeft ons de gelegenheid om alles goed voor te bereiden en wordt het geen haastklus. Informatie zullen we verspreiden via de website www.fciobedience.nl en via de facebook groep “FCI Obedience Nederland. Daarnaast zal in de loop van 2015 het sport-gedeelte van de website van de Raad van Beheer in gebruik worden genomen.

We hopen op jullie vertrouwen. Wij van onze kant zullen er in ieder geval alles aan doen om dit zo succesvol mogelijk te maken, zodat onze sport een rooskleurige toekomst tegemoet kan gaan. Want dat is hard nodig! Maar er is nog een heleboel werk te verzetten voor het zover is. Dus heb geduld. En heb vertrouwen.

Met sportieve groet,
Interim Commisse FCI Obedience
Daniëlle, John, Rob, Sjoerd, Ton.

2014-12-28_19 (5) 880