Nieuw logo en nieuwe huisstijl

Nieuwe huisstijl Raad van Beheer

Nieuwe huisstijl Raad van Beheer

Op zaterdag 10 januari heeft de Raad van Beheer tijdens de nieuwjaarsreceptie haar nieuwe huisstijl gepresenteerd. De nieuwe stijl kenmerkt zich door frisse blauwe kleuren met oranje accenten. De gehele website is inmiddels aangepast aan deze nieuwe huisstijl en kan worden bekeken op www.raadvanbeheer.nl.

Desgevraagd licht voorzitter Gerard Jipping de redenen toe voor deze wijziging. “De Raad van Beheer maakt momenteel grote veranderingen door en staat voor grote nieuwe uitdagingen. Denk daarbij aan de overgang van de sporten naar de Raad van Beheer en het invoeren van de internationale DNA test om er maar een paar te noemen. Daarbij past een nieuwe uitstraling om te onderstrepen dat we vernieuwen en de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”.

Tegelijkertijd met het wijzigen van de huisstijl werd ook het nieuwe logo onthuld. Het nieuwe logo symboliseert waar de raad voor staat. De hond staat centraal en werken met de hond en waarde hechten aan de oorspronkelijke doelen waarvoor de rassen werden gefokt worden hoog gewaardeerd. En dat gecombineerd met onze liefde voor honden wat onderstreept wordt door het onderschrift: “Raad van Beheer: Houden van honden!”.