Ringsteward opleiding

Met de introductie van de nieuwe voorschriften inzake het inzetten van een ringmeester ook bij examens is er een nieuwe vraag ontstaan t.b.v. het opleiden van stewards.

Momenteel is er een ringmeestercursus die opgezet is met het doel gecertificeerde stewards op te leiden voor inzet bij wedstrijden, zodat met gekwalificeerde mensen de wedstrijden vlot en reglementair correct verlopen.

Deze cursus duurt 2 hele dagen. De eerste dag is vooral toegespitst op de onontbeerlijke theorie en de rollen en verantwoordelijkheden van de officials.  De tweede dag is meer praktijk gericht en wordt het wedstrijdelement in het veld geoefend. Tevens wordt een theorietoets afgenomen.
Deze cursus kost 65 euro en start alleen bij een minimaal aantal van 8 inschrijvingen en een maximum van 12.

De cursus wordt gegeven door Cor van Dort, FCI keurmeester en commissielid.

Inmiddels is er ook belangstelling voor een “lichtere” versie van deze cursus. Mensen die geen interesse hebben om gecertificeerd steward te worden en niet bij wedstrijden ingezet willen worden, maar wel bij examens of mogelijk incidenteel bij een lokale wedstrijd.

De commissie heeft Cor van Dort bereid gevonden een aangepaste basiscursus te verzorgen die de elementaire vaardigheden behandeld om een examen vlot en correct te laten verlopen. Deze cursus kost 45 euro en start bij een minimaal aantal inschrijvingen van 8 en een maximum van 15.

In de komende periode kunt u zich voor beide cursussen inschrijven. Uiteraard dient u bij uw aanmelding duidelijk aan te geven om welke cursus het gaat.

  1. De gecertificeerde stewardcursus à 65 euro: zondag 18 december én zondag 8 januari 2017.
  2. De basiscursus ringmeesteren à 45 euro: zondag 15 januari 2017.

Er wordt nog gezocht naar een passende locatie voor beide cursussen.

U kunt zich opgeven voor een van beide cursussen via deze link naar het contactformulier. Kies in het veld “Betreft” voor “Opleidingen, Cursussen” en vergeet niet te vermelden om welke cursus het gaat.

U ontvangt daarna een mail met verdere informatie over de betaling. Inschrijving is pas definitief na betaling.