Startlicenties en de debutantenregeling

Sinds 1 januari 2015 worden alle startlicenties door de Raad van Beheer uitgegeven en verlengd. De regels met betrekking tot het aanvragen van startlicenties gelden voor alle sporten die vallen onder de Raad van Beheer:

Een startlicentie is geldig voor de combinatie handler+hond voor één sport.

Dit betekent dat:

  • Wanneer je met een tweede hond aan wedstrijden wilt deelnemen, dan zul je voor die combinatie een eigen startlicentie moeten aanvragen.
  • Wanneer je met jouw hond ook wedstrijden wilt gaan lopen voor een andere sport, dan moet je daarvoor ook een nieuwe startlicentie aanvragen.
  • Wanneer iemand anders met jouw hond wedstrijden wil gaan lopen voor een andere sport, dan zal die persoon een eigen startlicentie moeten aanvragen voor hemzelf met jouw hond.

Dit laatste is alleen mogelijk voor verschillende sporten. Het is niet mogelijk om voor dezelfde hond en dezelfde sport meerdere startlicenties aan te vragen. Wanneer een andere handler met jouw hond dezelfde sport wil gaan doen die jij al doet met jouw hond, dan zal de bestaande startlicentie eerst moeten worden overgeschreven op naam van de nieuwe handler. Eventueel behaalde competitiepunten komen in dat geval te vervallen.

 

Uitzonderingsregel debutantenregeling

Naast de bestaande debutantenregeling is er nog één uitzondering waarbij iemand zonder startlicentie mag deelnemen aan een selectiewedstrijd. Het is toegestaan om éénmaal per jaar bij een eigen vereniging zonder startlicentie deel te nemen.