Uitnodiging secretariaten informatie- avond voor wedstrijd organiserende verenigingen

Hierbij nodigen wij u uit voor de secretariaten informatieavond voor FCI-obedience wedstrijd organiserende verenigingen.

U kunt uw vereniging hier vertegenwoordigen met maximaal 2 personen.
Aanmelden kan via: commissie@fciobedience.nl

Deze informatieavond zal worden gehouden bij de:
URV, Burgermeester Norbruislaan 680, 3555 EZ Utrecht.
Op VRIJDAG 13 JANUARI 2017 aanvang 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30).

 

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van vorig jaar
4. Wedstrijdleiding
5. Ringstewards voor wedstrijden en examens
6. Prijs wedstrijd
7. Wedstrijdindeling evaluatie
8. Aanvraag wedstrijden
9. Kalender maken
10. Diskwalificatie en uitsluiting
11. Keuzelijstje voor wedstrijd evaluatie
12. Rondvraag.

Op een geschikt moment zal er een korte pauze worden ingelast.

 

Namens de commissie FCI-obedience, met vriendelijke groet,
Sjoerd Sijmonsma