Extra uitleg debutantenregeling

Hieronder enige extra informatie en uitleg bij de debutantenregeling.

We kennen in Nederland 3 soorten wedstrijden.

 1. Kampioenschapswedstijden.
  Die hebben we er ieder jaar één, namelijk het NK, en in 2018 tevens het WK.
 2. NK-selectiewedstrijden en WK-selectiewedstrijden.
  Dit zijn officiële wedstrijden die worden georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Beheer. Je kunt ze terugvinden op de wedstrijdkalender op de website van FCI-obedience.
  Startlicentiehouders kunnen op een NK-selectiewedstrijd punten halen voor het NK. Die punten tellen mee voor zowel de competitie (wedstrijdkampioenschap) als ook voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap zelf.
  Daarnaast wijst de commissie ieder jaar een aantal van deze NK-selectiewedstrijden aan als WK-selectiewedstrijd. WK-selectiewedstrijden zijn dus normale NK-selectiewedstrijden, met dat verschil dat de behaalde resultaten ook meetellen voor de selectie voor het WK.
 3. Locale wedstrijden en clubwedstrijden
  Dit zijn vriendschappelijke wedstrijden die verenigingen zelf organiseren. Het zijn doorgaans clubwedstrijden voor eigen leden, of wedstrijden tussen verenigingen bij elkaar in de buurt. Ze worden niet georganiseerd door de Raad van Beheer en tellen niet mee voor het NK of WK. Ook kun je je diploma niet halen op zo’n wedstrijd.

Zowel startlicentiehouders als debutanten kunnen inschrijven voor NK-selectiewedstrijden. Echter, om punten te halen voor het NK moet je een startlicentie hebben. Debutanten kunnen geen punten halen voor het NK. Ze doen enkel mee voor de wedstrijd. Daarnaast kunnen ze ook hun diploma halen op de wedstrijd. Deze bepaling is overigens niet nieuw. Dit geldt al vanaf het moment dat de debutantenregeling werd ingevoerd.

Lang geleden bestond er geen debutantenregeling. In die tijd moest je eerst een startlicentie aanschaffen voordat je je kon inschrijven voor een NK-selectiewedstrijd. Met enige regelmaat kwam de vraag of het niet mogelijk was om eens een keer mee te doen als proef, om te kijken of men het eigenlijk wel leuk vond om mee te doen aan een landelijke wedstrijd. Een ander motief wat vaak genoemd werd was dat men enkel het diploma wilde halen en niet echt aan wedstrijden wilde gaan deelnemen.

Uit die behoefte is de debutantenregeling ontstaan. In de huidge vorm kun je maximaal 5 keer meedoen aan een NK-selectiewedstrijd zonder startlicentie. Daarna moet je een startlicentie aanschaffen. Dit kun je zelf regelen via de website van de Raad van Beheer via deze link: sport.raadvanbeheer.nl

De debutantenregeling geldt overigens éénmalig voor een persoon in diens leven. Het is echt bedoelt om er achter te komen of wedstrijd lopen iets voor je is. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe hond aanschaft krijg je dus niet opnieuw 5 debutantenwedstrijden.

Klik op de volgende link voor de volledige tekst van de debutantenregeling.